STYRELSEN består av

Ordförande: Rolf Johansson sm6grh 070 643 51 96

Vice Ordförande: Vakant

Kassör: Britt Eklund

Sekreterare: Kjell Dahlberg sm6yee

Ledamot: Stanley Karlsson

Suppleant: Stefan Carlsson sa6bcz

Revisor: Runar Kaattari  sm6ibg

Revisor: Vakant

Valberedningen: Styrelsen HSA

 

 

QSL information

Nya QSL kort finns.
—————————-
2019-06-04
—————————-
Lådan med QSL kort finns nu placerad i vår klubbstuga.
—————————–

Repeater Sponsorer

Halmstadringen

-------------------------
Frekvens 3632.5
Alla dagar kl 08.15 och kl 18.15
-------------------------------
Frekvens 28.300
Söndagar kl 11.00
Vardagar kl 21.30

Bulletinen Söndagar

-------------------------
Frekvens 145.650
Helsingborgs repeatern
Tid kl: 09.30
-------------------------------
Frekvens 3705
Kortvåg tid kl:09.30