Amatörradio, vad är det?

Amatörradio har sina rötter i radions absoluta barndom.

 Amatörradio är en hobby, som är särskilt inriktad på radiokommunikation.

 Hobbyn baseras inte bara på intresset för teknik även om det är en stor del av hobbyn.

Ålder, yrke, kön, var du bor, spelar ingen roll, det är det gemensamma intresset för amatörradio som är drivkraften.

 Du får god träning i att tala främmande språk, vid kontakt med sändaramatörer utanför Sverige. Det vanligaste språket är engelska, men Du får även möjlighet att träna på många andra språk om Du vill. Genom sin natur bidrar hobbyn till ökad förståelse mellan olika länder och folkslag.

 Amatörradio är en hobby som utövas av ca 3 miljoner personer i hela världen.

I Sverige finns drygt 11000 radioamatörer, varav 5500 är medlemmar i Föreningen Sveriges Sändareamatörer, SSA.

 

Hur blir man sändareamatör?

Vem som helst kan bli sändareamatör.

 Det enklaste sättet är att gå en kurs i klubbregi.

Alternativet är att skaffa egen kurslitteratur och studera själv.

De kunskaper som krävs är enkel ellära, matematik som motsvarar årskurs 9 i grundskolan, grundläggande radiokunskaper samt kännedom om lagar och regler som gäller amatörradion.

 Man ska avlägga ett prov för en provförrättare för att bevisa sina kunskaper. Detta för att ett certifikat skall kunna utfärdas vilket krävs för att få utöva hobbyn.

 När Du klarat provet erhåller Du ett amatörradiocertifikat/licens, vilket är ett dokument som utfärdas som bevis för att man har en viss kompetensnivå. Nu erhåller Du också en anropssignal/-amatörradiosignal.

 Först när man har fått anropssignalen tilldelad kan man på egen hand börja sända.

 Det här är inget mastodontverk. De flesta kan klara dagens prov i ämnet.

 

Vilken kurslitteratur kan jag lämpligen använda?

 Radioklubben HSA anskaffar lämplig kursmateriel till sina kurser.

 sandarbok

SSA har tagit fram Utbildningsmaterial/-Utbildningskasse.

 

QSL information

Nya QSL kort finns.
—————————-
2019-06-04
—————————-
Lådan med QSL kort finns nu placerad i vår klubbstuga.
—————————–

Repeater Sponsorer

Halmstadringen

-------------------------
Frekvens 3632.5
Alla dagar kl 08.15 och kl 18.15
-------------------------------
Frekvens 28.300
Söndagar kl 11.00
Vardagar kl 21.30

Bulletinen Söndagar

-------------------------
Frekvens 145.650
Helsingborgs repeatern
Tid kl: 09.30
-------------------------------
Frekvens 3705
Kortvåg tid kl:09.30